Çalışma Alanlarımız

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne Uyum Danışmanlığı

Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren 06.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi…Devamı »

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; bilgi güvenliği politikalarına ve veri güvenliğine önem verir. Alanında uzman kadrosuyla Gedikbaş Hukuk Bürosu, özel uzmanlık gerektiren teknik alanda çözüm ortakları ile Kişisel…Devamı »

İhale ve İnşaat Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; İnşaat sektörünün her aşamasında iş ve proje sahiplerine, yüklenicilere, taşeronlara ve sektörün tüm paydaşlarına gerekli her tür hukuki danışmanlığı sağlamaktadır. Mühendisliği…Devamı »

Ceza Hukuku

Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra cezai soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmaktadır…Devamı »

Şirketler Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktadır. Hizmetler arasında kuruluş, kurumsal yönetim, işlem…Devamı »

Birleşme ve Devralmalar

Gedikbaş Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde müvekkillerine ; müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, Rekabet Kurumu ve düzenleyici kurumların…Devamı »

İş Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu müvekkillerine; çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işverenler ve çalışanların haklarının korunması, bu kapsamda bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması…Devamı »

Bankacılık ve Finans

Gedikbaş Hukuk Bürosu ulusal, uluslararası ve off-shore bankalarla ilgili; ipotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar, kredi sözleşmeleri, leasing ve faktöring, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların…Devamı »

Uluslararası Ticari İşlemler

Gedikbaş Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı şirketlere, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, gözetim ve korunma önlemleri, yabancı yatırımlar ve uluslararası işlemler, ithalat ve ihracatta mevzuata uygunluk…Devamı »

Vergi Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; kamu ihale sözleşmelerinden kaynaklanan vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava takibi, şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan…Devamı »

Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü…Devamı »

Çevre Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; Çevre Hukuku ve güncel mevzuatla ilgili olarak atık yönetimi, arazi kullanım ve yerleşimi, faaliyetlere ilişkin çevre etki değerlendirme raporları ve çevre etki sigortaları…Devamı »

Deniz Ticareti Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; Deniz Ticareti hukuku alanında, müşterek avarya kurtarma-yardım, gemi enkazı kaldırma ya da kurtarma, kanuni rehin haklarının icrası, deniz kirliliği, çevresel zararlar…Devamı »

Enerji Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; ülkemizdeki EPDK düzenlemeleri ile birlikte ulusal ve uluslararası alandaki enerji hukuku düzenlemeleri kapsamında, özellikle regülasyon ve tarifeye ilişkin hukuki danışmanlık…Devamı »

Havacılık Hukuku

Havacılık Hukuku konusunda deneyimli olan Gedikbaş Hukuk Bürosu; yolcular ve hakları, pilotlar, uçak kazaları ve sonrası hava taşıması, sivil hava aracı kazası soruşturması, taşıyıcının sorumluluğu, kabotaj…Devamı »

İdare Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; kamu kurum ve kuruluşlarına, piyasanın çeşitli sektörlerinde aktif olarak faaliyet gösteren firmalara ve bunların tüm idari makamlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde…Devamı »

Savunma Sanayii

Gedikbaş Hukuk Bürosu; Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere, savunma sanayi ihalelerine katılım, proje dosyalarının hazırlanması ve kontrolü, finansmanı, uluslararası…Devamı »

Sözleşmeler Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; taşınır-taşınmaz kira sözleşmeleri, her türlü imalat sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri…Devamı »

Tahkim

Gedikbaş Hukuk Bürosu; ulusal ve uluslararası ticarette yaşanan uyuşmazlıklarda deneyimli kadrosuyla, bütüncül bir yaklaşımla taraflar arasında ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağlamanın haklı…Devamı »

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu…Devamı »

Turizm Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; yurtdışında ve ülkemizde bulunan otel ve restoranların inşası, satışı, kiralanması ve devir işlemleri, finansmanı, franchise hakkının verilmesi ve işletilmesiyle ilgili tüm konularda yabancı…Devamı »

Maden Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; müvekkillerine, maden ruhsat hukukuna ilişkin, arama-işletme- izin dönemlerinde gerçekleşen taksir, tevhid, temdit, devir-intikal, kamulaştırma, intifa-irtifak hakkı tesisi, çevresel…Devamı »

Medya Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi, medya organları kanalıyla yapılan…Devamı »