Birleşme ve Devralmalar

Gedikbaş Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde müvekkillerine ; müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, Rekabet Kurumu ve düzenleyici kurumların onayı, zorunlu pay alım teklifi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluk dâhil tüm SPK mevzuatı süreçlerinin gerçekleştirilmesi, genel kurulların yapılması ve devir sonrası ticari sözleşme şablonlarının oluşturulması gibi konularda ayrıntılı sektör odaklı stratejik hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.