Bankacılık ve Finans

Gedikbaş Hukuk Bürosu ulusal, uluslararası ve off-shore bankalarla ilgili; ipotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar, kredi sözleşmeleri, leasing ve faktöring, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi, finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması, kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler, Sermaye Piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi, şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi gibi çok kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır.