Maden Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; müvekkillerine, maden ruhsat hukukuna ilişkin, arama-işletme- izin dönemlerinde gerçekleşen taksir, tevhid, temdit, devir-intikal, kamulaştırma, intifa-irtifak hakkı tesisi, çevresel etki değerlendirmesi, ihale, devlet hakkı, üretim izin belgeleri, rödevans sözleşmeleri konularından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile maden idari para cezalarının hukuksal çözümüne yönelik avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunar