Vergi Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; kamu ihale sözleşmelerinden kaynaklanan vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava takibi, şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar ile mevzuatla ilgili hukuki desteğin sağlanması konularında kapsamlı hizmetler sunmaktadır.