Sözleşmeler Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; taşınır-taşınmaz kira sözleşmeleri, her türlü imalat sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri, münhasırlık sözleşmeleri gibi her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi, geçerliliği, feshi, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki hizmet vermektedir.