Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuki konuyla ilgili danışmanlık hizmeti vermekte, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibini üstlenmektedir. Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi, şirketlerin mavi ve beyaz yakalı yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık yapan Gedikbaş Hukuk Bürosu’nun; çalışma ve oturma izni başvurularının takibi, yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri, yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi ile doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü, Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi, uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması gibi geniş bir hizmet alanı bulunmaktadır.