İhale ve İnşaat Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu; İnşaat sektörünün her aşamasında iş ve proje sahiplerine, yüklenicilere, taşeronlara ve sektörün tüm paydaşlarına gerekli her tür hukuki danışmanlığı sağlamaktadır. Mühendisliği hukuk normları ile bütünleştiren bir çalışma anlayışında, alanında deneyimli kadrosuyla; inşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk gibi inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmelerin hazırlanması, Hakediş alacaklarından kaynaklanan dava, takip ve inşaat hukukundan kaynaklanan her türlü alanda danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır.