İdare Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu, kamu kurum ve kuruluşlarına, piyasanın çeşitli sektörlerinde aktif olarak faaliyet gösteren firmalara ve bunların tüm idari makamlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde yol gösterici hizmetler vermektedir. İdari makamlar tarafından müvekkilleri hakkında yapılacak her türlü idari işlem ve herhangi bir şekilde müvekkillerini etkileyecek idari eylemlere karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunmakta; müvekkillerinin idari makamlar karşısında ve idari yargı organları nezdinde temsilini sağlamaktadır.