Çevre Hukuku

Gedikbaş Hukuk Bürosu ; Çevre Hukuku ve güncel mevzuatla ilgili olarak atık yönetimi, arazi kullanım ve yerleşimi, faaliyetlere ilişkin çevre etki değerlendirme raporları ve çevre etki sigortaları, idari kurumlara yapılan izin ve ruhsat başvuruları, soruşturma ve cezalara ilişkin idari ve hukuki başvuru yolları, mevzuata uyum çalışmaları gibi konularda kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.