Gedikbaş Hukuk Bürosu

Deneyimli, dinamik ve yenilikçi kadrosuyla birlikte her biri alanında uzman danışmanları ve partnerleriyle profesyonel hukuk hizmetlerinde sonuç odaklı, hızlı ve verimli çözümler sunmaktadır.

Yapılan Değişikliklerle Türk İnfaz Hukukunda Koşullu Salıverilme ve Koşullu Salıverilme Süreleri

Koşullu Salıverilme, mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezanın kanun tarafından öngörülen kısmını...

Türk Ceza Hukukunda Tekerrür

Kanun koyucu, kişilerin toplumun düzenini sağlayan hukuk kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla...

Ceza Hukukunda Zamanaşımı Kurumu Ve İnfaz Zamanaşımı

Dava veya cezanın düşürülmesini sağlayan zamanaşımı kavramı, devletin ceza verme hak...