Ceza Hukuku

Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra cezai soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmaktadır.

Hukuki problem ve anlaşmazlıklar, güncel mevzuat ve yüksek yargı kararları eşliğinde değerlendirilerek kesin bir çözüme ulaşılmalıdır. Bu nedenle avukatlık faaliyeti, bütün hukuk alanlarına ilişkin mevzuatın somut olaya doğru bir şekilde uygulanarak tarafların hukuki probleminin çözülmesi faaliyetidir. Hukuk Büromuz, hukuki danışmanlık ve arabuluculuk hizmetlerinin yanı sıra hukukun her alanında faaliyet göstermektedir.

Gedikbaş Hukuk Bürosu; soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda kanunlarda yapılan değişiklik ve güncellemelerin de takibini yaparak savunma ve iddianın hazırlanması, duruşmalarda hazır bulunulması ve davayla ilgili tüm gelişmelerin dava sahibine haber verilmesi yönünden takibini titizlikle sağlamaktadır.

Bu anlamda;

Askerlik kanununda yer alan suçlar, bankacılık kanunundan doğan suçlar, basın kanunundan doğan suçlar, bilişim alanında suçlar biyogüvenlik kanunundan doğan suçlar, çek kanunundan doğan suçlar, çevre kanunundan doğan suçlar, deniz iş kanunundan doğan suçlar, dernekler kanunundan doğan suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, elektronik haberleşme kanunundan doğan suçlar, fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan suçlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunundan doğan suçlar, hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, hukuk muhakemeleri kanunundan doğan suçlar, hürriyete ve şerefe karşı suçlar, icra ve iflas kanunundan doğan suçlar, imar kanunundan doğan suçlar, kaçakçılıkla mücadele kanunundan doğan suçlar, kamulaştırma kanunundan doğan suçlar, karayolları trafik kanunundan doğan suçlar, kıyı kanunundan doğan suçlar, kişisel verilerin korunması hakkında kanundan doğan suçlar, kooperatifler kanunundan doğan suçlar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunundan doğan suçlar, limanlar kanunundan doğan suçlar, malvarlığına karşı suçlar, mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunundan doğan suçlar, milli parklar kanunundan doğan suçlar, nüfus hizmetleri kanunundan doğan suçlar, orman kanunundan doğan suçlar, örgütlü suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, petrol kanunundan doğan suçlar, rekabetin korunması hakkında kanundan doğan suçlar, seçim kanunundan doğan suçlar, sermaye piyasası kanunundan doğan suçlar, sınai mülkiyet kanunundan doğan suçlar, spor kanunundan doğan suçlar, ticari işletme rehni kanunundan doğan suçlar, ticari işlemlerde taşınır rehni kanunundan doğan suçlar, türk ticaret kanunundan doğan suçlar, umumi hıfzıssıhha kanunundan doğan suçlar, vergi usul kanunundan doğan suçlar, yabancılar ve Uluslararası koruma kanunundan doğan suçlar ve yapı denetimi kanunundan doğan suçlar başta olmak üzere kişilere karşı veya topluma karşı suçlar ile ilgili temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir.