Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Gedikbaş Hukuk Bürosu; arabuluculuğun Türkiye’de ve dünyada yaygınlaştırılmasını desteklemekte ve bu yönde hizmetler sunmaktadır.