Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne Uyum Danışmanlığı

Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren 06.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis tarafından “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” hazırlamış ve 24.07.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren Genelge’ye uyulması zorunludur.

Gedikbaş Hukuk Bürosu olarak bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği sektöründeki tecrübemiz, mevzuat birikimimiz ve teknik alanda uzman çözüm ortaklarımız ile birlikte Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne uyum konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.