Savunma Sanayii

Gedikbaş Hukuk Bürosu; Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere, savunma sanayi ihalelerine katılım, proje dosyalarının hazırlanması ve kontrolü, finansmanı, uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, teknik şartnamelerin uygunluğunun hukuki denetimi ile bu konularda doğabilecek ihtilafların çözümünde yerel mahkemelerin yanı sıra uluslararası tahkim mahkemelerinde de hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır.