Uluslararası Ticari İşlemler

Gedikbaş Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı şirketlere, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, gözetim ve korunma önlemleri, yabancı yatırımlar ve uluslararası işlemler, ithalat ve ihracatta mevzuata uygunluk konularında hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca uluslararası alanda şirket satın alınmaları, şirket evlilikleri, kısa veya uzun vadeli ticari anlaşmalar gibi konularda hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yurtdışında faaliyet göstermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye’de yerleşik yabancı müvekkillerine ithalat ve ihracat danışmanlığı ile şirketlerin, ticaretin yapılacağı ülke ile ülkemiz arasındaki devletler arası anlaşmalara hukuki uygunluk kazandırılması konularında da müvekkillerine kapsamlı hukuki destek vermektedir.