Yazar - endersayin

HOW THE MEDIATION SYSTEM WORKS IN TURKEY ?

Etkinlik : 25 Mayıs 2023'te V. F. Yakovlev Ural Devlet Hukuk Üniversitesi Arabuluculuk Merkezi ve V. F. Yakovlev Ural Devlet Hukuk Üniversitesi Hukuk Usulü Bölümü bir Avrasya yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek “Uzlaşma prosedürleri: mevcut durum ve gelişme eğilimleri ”. düzenledi. Etkinliğe : Yuvarlak masa toplantısına Rusya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkiye'den temsilciler...

İl Özel İdaresi Personellerine Yönelik Verilen Eğitim Semineri Prof. Dr. Üstün DÖKMEN’in Sunumuyla Sona Erdi

Elazığ İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve dört gün boyunca devam eden eğitim semineri sona erdi. Haber Linki : http://www.elazigozelidaresi.gov.tr/il-ozel-idaresi-personellerine-yonelik-verilen-egitim-semineri-prof-dr-ustun-dokmenin-sunumuyla-sona-erdi

Ceza Hukukunda Zamanaşımı Kurumu Ve İnfaz Zamanaşımı

Dava veya cezanın düşürülmesini sağlayan zamanaşımı kavramı, devletin ceza verme hak ve yetkisinden vazgeçmesini ifade etmektedir. Zamanaşımı kurumunun hukukumuzda kabul görmesinin temelinde bulunan nedeni işlenmesinin ardından uzun bir süre geçmesine rağmen aydınlatılamayan suçların insanlar üzerinde yaşamları boyunca suç isnadı altında kalmasını engellemek ve belli bir müddet geçmesinden sonra kişilerin cezalandırılmasında sosyal bir yarar bulunmadığıdır. Zamanaşımı...

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uyarınca Ukdedilen Sözleşmelerde “Tahkim Kaydı”

Devletler, özellikle gelişmekte olan devletler, uluslararası rekabete dayanıklı ve rekabetin mümkün olduğu bir ekonomi oluşturmaya çalışırken, ülkelerindeki yatırımları nicelik ve nitelik olarak artırmak istemektedirler. Gelişmekte olan devletlerin sermaye ve teknoloji yönünden sahip olduğu eksiklikler onları, yabancı sermaye ve yatırıma yönelmeye zorlamaktadır. Yeterli sermaye ve teknolojik alt yapıya sahip devlet kaynaklı yatırımcılar da sahip oldukları...