Yapılan Değişikliklerle Türk İnfaz Hukukunda Koşullu Salıverilme ve Koşullu Salıverilme Süreleri

Yapılan Değişikliklerle Türk İnfaz Hukukunda Koşullu Salıverilme ve Koşullu Salıverilme Süreleri

Koşullu Salıverilme, mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezanın kanun tarafından öngörülen kısmını iyi hâl ile geçirmiş olan hükümlünün, konulan şartlara uymadığı takdirde geri alınması koşulu ile hükümlülük süresinin tamamını bitirmeden merciince alınacak kararla salıverilmesini ve bu şekilde normal yaşama dönmesini sağlayan bir kurumdur.

Denetim süresini iyi hâlli geçiren hükümlülerin ödüllendirildiği, denetim süresi içinde kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyen hükümlülerin ise belirli yaptırımlara maruz kaldığı bir sistem öngörülmüştür. Salıverilme sonrası denetim süresi de uslu bir şekilde geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılacağı düzenlenmiştir.

TBMM Genel Kurulunda 14/04/2020 tarihinde kabul edilen Kanunla başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır. Kanun toplam 69 maddeden oluşmaktadır.

Bu makalede üç bölüm halinde yapılan değişikliklerle koşullu salıverilme kavramı ve şartları, koşullu salıverilmede süreler ve hesaplanması, koşullu salıverilme kararı ve kararın geri alınması konuları anlatılmıştır.

Devamı…

Bu gönderiyi paylaş