Türk Ceza Hukukunda Tekerrür

Türk Ceza Hukukunda Tekerrür

Kanun koyucu, kişilerin toplumun düzenini sağlayan hukuk kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla çeşitli yaptırımlar öngörmüştür. Yaptırımların temel amacı suç işleyen kişilerin ıslahı ve caydırılmasıdır. Arzu edilen toplum düzeninin sağlanması için düzenlenen kurumlardan bir tanesi de tekerrür kurumudur. Tekerrür kurumu ile ceza yaptırımlarında farklılaşmaya gidilerek ceza adaletinin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca ilk suçun cezasıyla ıslah olmayan kişinin, daha ağır bir yaptırım ile uslanacağı görüşü, tekerrür kurumunun uygulama alanı bulmasında büyük önem taşımaktadır.

Bu anlamda, ilk defa suç işleyenler bakımından uygulanan, cezanın infazının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya koşullu salıverme gibi müesseselerin yanı sıra, tehlikeli sayılan faillere de başka birtakım müesseselerin uygulandığı görülmektedir. Buna örnek olarak ise, cezanın infazından sonra olmak koşuluyla elektronik izleme veya güvenlik sebebiyle kapatma gösterilebilir. Bu noktada ulaşılan sonuç tekerrürün önlenmesinin esas amaç haline geldiğidir. Nitekim Türk ceza hukukuna baktığımızda bu amacı görmek mümkündür.

Bu çalışmada Türk ceza hukukunda tekerrür kurumunun şartları ve sonuçları, doktrindeki tartışmalar ve yargı kararları da dikkate alınarak özet bir biçimde incelenmiştir.

Devamı…

Bu gönderiyi paylaş